در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

1396/12/20

برگزاری جلسه معرفی امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری زنجان

برگزاری جلسه معرفی امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری زنجان در آین جلسه که با حضور کارشناس شرکت و جناب […]
1396/11/03

جلسه معرفی و نصب نرم افزار در آمد در شهرداری شهر رازمیان

جلسه معرفی و نصب نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته در شهرداری شهر رازمیان در این جلسه که با حضور کارشناس فروش شرکت […]