1397/09/10

برگزاری جلسه معرفی نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان صدا و سیمای استان قزوین

برگزاری جلسه معرفی نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان صدا و سیمای استان قزوین برگزاری جلسه  طراحی نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان سازمان صدا و سیما که […]