1398/03/09

انجام پروژه سامانه الکترونیکی مرخصی آنلاین سازمانهای حمل ونقل

اضافه شدن سامانه الکترونیکی مرخصی آنلاین برای سازمان حمل و نقل تاکسیرانی و اتوبوسرانی این سامانه برای سهولت در کار رانندگان تاکسی طراحی شده است. با […]