1403/04/21
شورایار شهرداری میاندواب

شورایار در شورای میاندواب نصب و راه ندازی و قابل بهره برداری میباشد

این سامانه کمک میکند به اعضای محترم شورا بتوانند با تک تک مردم ارتباط خصوصی و مستقیم داشته باشند و برای مشکلات مشترک تصمیم عام بگیرند. […]
1397/11/15

برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد

بخشی از امکانات نرم افزار اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها (شهروند یار)اضافه شد.