1397/03/20

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه وسامانه تحت وب درشورای شهر گرمدره

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا و دبیرخانه و سامانه شورا  درشورای شهر  گرمدره در این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوول محترم […]