1396/11/03

جلسه معرفی و نصب نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر آبسرد

جلسه معرفی و نصب نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا  در شورای اسلامی شهر آبسرد (استان تهران)انجام شد .   در این جلسه که با […]