مدیریت (تاکسیرانی و اتوبوسرانی)

1396/09/29

جلسه معرفی نرم افزار های شرکت در سازمان حمل و نقل ترافیک استان قزوین

جلسه معرفی نرم افزار های شرکت در سازمان حمل و نقل ترافیک استان قزوین طی این جلسه که با حضور کارشناسان شرکت و مدیر عامل محترم […]