1397/11/09

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری […]
1397/10/29

اضافه شدن بخش شکایات شهروند در سامانه میز خدمت الکترونیکی

اضافه شدن بخش شکایات شهروند در سامانه میز خدمت الکترونیکی در این بخش شهروند میتواند شکایات خود را از سازمان ثبت و نتیجه را مشاهده کند
1397/10/08

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا     با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی […]
1397/09/01

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی

پنل مدیریت در سامانه میز خدمت الکترونیکی سامانه میز خدمت الکترونیکی در دو نسخه تحت وب و تحت ویندوز می باشد که در نسخه تحت وب […]
1397/08/03

امکان مشاهده کمیسیون ها و کمیته ها و جلسات در سامانه الکترونیکی شورا

امکان مشاهده کمیسیون ها و کمیته ها و جلسات در سامانه میز خدمت الکترونیکی شورا
1397/08/02

اضافه شدن داشبورد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی

اضافه شدن داشبورد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی  این فرم در سامانه میز خدمت الکترونیکی گزارشاتی از جمله درخواست های بررسی شده،درخواست های بررسی نشده،نمودار […]
1397/08/02

جلسه دموسامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

جلسه دموسامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور این جلسه با حضور مسوولین محترم میز خدمت الکترونیکی در واحد فناوری اطلاعات سازمان […]
1397/07/24

امکانات میز خدمت الکترونیکی

امکانات میز خدمت الکترونیکی: سامانه میز خدمت الکترونیکی  شامل دو فاز نرم افزاری و وب بیس میباشد که قسمت soft ware  در شهرداری ها در قسمت […]
1397/06/18

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی دراداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی دراداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم  انفورماتیک […]