نرم افزار حسابداری -بودجه و انبار

1398/03/09
نرم افزار حسابداری بودجه انبار

ویژگیهای نرم افزار حسابداری _بودجه و انبار

نرم افزار جامع مالی متشکل از برنامه های حسابداری، بودجه و انبار بصورت کاملا یکپارچه بوده و با توجه به اینکه تمامی هزینه ها بصورت اتوماتیک […]
1397/02/29

بروز رسانی نرم افزار جامع در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته

بروز رسانی نرم افزار جامع در آمد و اضافه شدن برخی از امکانات نرم افزار در آمد شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آن انجام شد.