1397/10/08

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا     با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی […]
1396/10/04

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین

جلسه معرفی برخی از امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین در این جلسه که باحضور کارشناس شرکت و اعضای محترم شورای شهر […]
1396/08/21

عملکرد و معرفی برخی از ویژگیهای نرم افزارمصوبات شورا

نرم افزار مصوبات شورا برای ثبت نامه های وارده و صادره ، به شورای شهر تعریف شده است . این نرم افزار در حقیقت نوعی نرم […]
1396/08/01

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر شهر الوند

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا در شهرداری شهر الوند: این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوولین محترم شورای شهر الوند برگزار گردید .دمو […]