1396/10/13

برگزاری جلسه دمو نرم افزار های مالی و اداری در شهرداری پلدختر

جلسه ارایه دموی نرم افزار های مالی و اداری شرکت  در شهرداری پلدختر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده شرکت  و مسوولین محترم […]