کانون کارشناسان در کانون کارشناسان کرج

1397/02/29

جلسه معرفی امکانات نرم افزار دبیرخانه ویژه کانون کارشناسان در کانون کارشناسان کرج

جلسه معرفی امکانات نرم افزار دبیرخانه ویژه کانون کارشناسان در کانون کارشناسان کرج در این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوولین محترم کانون کارشناسان […]