1398/12/13

سامانه جایگاه سوخت

سامانه مدیریت جایگاه سوخت این سامانه امکان مدیریت هزینه و درآمدهای جایگاه های سوخت را به صورت همه منظوره داراست داکیومنت حاضر به معرفی اجمالی نرم […]
1398/01/17
نرم افزار املاک و نوسازی

معرفی نرم افزار املاک و نوسازی

سیستم املاک و نوسازی با هدف کنترل و نگهداری اطلاعات املاک و معابر شهری و در نهایت  ایجاد بانک اطلاعات شهری بوجود آمده است. در این […]
1397/07/24

امکانات میز خدمت الکترونیکی

امکانات میز خدمت الکترونیکی: سامانه میز خدمت الکترونیکی  شامل دو فاز نرم افزاری و وب بیس میباشد که قسمت soft ware  در شهرداری ها در قسمت […]